www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 75 hostů a žádný člen

úterý, 18 září 2007 00:00

Prosba k Bohu

Napsal(a) 
Hodnotit
(0 hlasů)

VážkaŽalm 4:4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Matouš 7:7-11 “Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb? A když poprosí o rybu, dá mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?”

Jan 15:7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.

Efezským 3:20-21 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Jakub 4:2-3 nemáte, protože neprosíte. Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Jeremjáš 32:27 “Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Shlédnuto 4717 krát Naposledy změněno pátek, 04 říjen 2013 10:52

Zanechat komentář

Vkládejte prosím jen smysluplné komentáře. Komentář bude zveřejněn po schválení administrátorem. Urážlivé či jinak eticky nevhodné komentáře nebudou zveřejněny.