www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 10 hostů a žádný člen

čtvrtek, 29 květen 2008 15:00

Dokola

Máte 100 vteřin na to, abyste zasáhli střed točících se koleček.
Ovládání: pomocí šipek do stran pohybujete střelcem dokola, střílite mezerníkem.
Začátek hry: Zvolte si úroveň obtížnosti - "normal" - normální, "difficult" - těžká.
pátek, 30 květen 2008 02:55

Myšohad

Zvláštní varianta "hada" - místo hada tu máme myš, která hledá kousky sýra. Musí se však vyhýbat zeleným hromádkám - po každém spolknutí sýra přibyde jedna hromádka.
Ovládání: Pomocí šipek na klávesnici
Začátek hry: Klikněte na "play". hru pak spustíte tlačítkem na klávesnici - šipka nahoru.
pátek, 30 květen 2008 02:15

Vločky

Pro nejmenší - skládejte sněhové vločky podle tvarů tak, aby na sobě byly vždy stejné. Když na sebe položíte 3, vločky zmizí.
Ovládání: pomocí šipek na klávesnici můžete vločkami posunovat do stran. Hra je na čas - tající sněhuláci ukazují, kolik času vám ještě zbývá.
Začátek hry: Zvolte si úroveň obtížnosti (1-3).
pátek, 30 květen 2008 01:59

Jojova farma

Pro nejmenší - klaun Jojo mám za úkol dovést všechna zvířátka do ohrady. Pomůžete mu?
Ovládání: Klaunem pohybuje pomocí šipek. Aby za Jojem zvířátka šla, musíte jít hodně blízko ke každému z nich.
Začátek hry: Klikněte na "play ".
úterý, 27 květen 2008 11:31

Probuzení po 17 hodinách klinické smrti

val.jpgZdroj: newsnet5
Lékaři Val Thomasové nedokážou vysvětlit, jak je možné, že je stále naživu.

Případ Val Thomasové ze Západní Virginie se nazývá medicínský zázrak. Poté, co utrpěla dva infarkty a po 17 hodin nebyla zaznamenána žádná aktivita mozku, se probudila. 

VIDEO: Podívejte se na příběh Val Thomasové - pouze anglicky

Srdce se jí zastavilo v sobotu kolem půl desáté ráno a doktoři oznámili nehmatný pulz.

neděle, 18 květen 2008 04:45

Poučit se ze svých chyb

blossom Jedné noci jsem se vracel autem domů. Bylo pozdě a já byl opravdu unavený. Zkoušel jsem všechno co obvykle zabere. Pustil jsem nahlas rádio. Otevřel jsem okno. Začal jsem zpívat. Pak jsem zkusil poslední trik - plesknout se do tváří. Nic nezabíralo.

Zabočil jsem k benzínce u dálnice. Šel jsem na toaletu. Omyl jsem si tvář namočeným ubrouskem a jeden si vzal s sebou. Říkal jsem si, že by mi to mohlo pomoci zůstat vzhůru. Až ve chvíli, kdy jsem vycházel ven a podíval se na dveře, jsem si všiml, že jsem byl celou dobu na dámské toaletě. To mohlo být hodně nepříjemné.

úterý, 22 leden 2008 01:09

Má Bůh jen pár vyvolených?

Je Bůh nespravedlivý a vybírá si? 

sobota, 08 prosinec 2007 09:57

Co je víra?

zarovkaVíra je praktická věc. Bible v Židům 11:1 říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ (ČEP) neboli „Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz neviditelných skutečností.“ (KMS)

Představte si, že přijdete večer domů zmáčknete vypínač a nic nevidíte. Žárovka se nerozsvítila, v pokoji je stále tma. To je ta správná chvíle, kdy můžete prokázat víru (v tomto případě víru v elektřinu). Víra je totiž praktická věc. Čemu věříte se teď prostě pozná podle toho co uděláte. Jste si jisti, že elektřina opravdu existuje a má moc způsobit aby žárovka svítila, i když to právě nevidíte?

pondělí, 15 říjen 2007 10:06

Perspektiva

hory.jpgV Alpách mi Bůh ukázal zajímavou věc. Když se z údolí rozhlížíte po krajině, snažíte se uhodnout, která hora je nejvyšší, ale nemáte šanci! Nejvyšší vypadá ta, co je na dohled nejblíže, ale ty skutečně nejvyšší hory vůbec vidět nejsou. Nebo třeba vykukuje jen vrcholek, kterého si na první pohled vůbec nevšimnete.

Když ale člověk začne stoupat na tu svou třítisícovku, o které mapa tvrdí, že je nejvyšší v okolí, pohled na věc se začne razantně měnit. Ještě nejste ani ve čtvrtině výstupu a najednou vidíte, že hory, které se vám zdály v údolí nejvyšší, jsou jen bezvýznamné skalky v mohutném horském masívu, který se před vámi postupně začíná otevírat. Představivost je bujná, ale musí se pokořit, jakmile se vaše obzory zase o kousek rozšíří a vy zahlédnete, co je za dalším kopcem. Je to neuvěřitelný zážitek.

úterý, 18 září 2007 00:33

Vztah rodiče a děti

Titovi 2:3-4 Podobně starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté, ať nejsou pomlouvačné ani zotročené množstvím vína, ať jsou učitelkami dobrého, ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti,

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.(Ekum.př.)

Koloským 3:20-21 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené. (NBK)

Timoteovi 3:12 Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy.

Efezským 6:1-4 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé. “Cti svého otce i matku,” to je první přikázání se zaslíbením: “aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi.” A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání.

Lukáš 18:15-16 Přinášeli tedy k němu i novorozence, aby se jich dotýkal. Když to však uviděli učedníci, přísně je napomínali. Ježíš je ale zavolal a řekl: “Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.

Matouš 19:13-15 Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně pokládal ruce a modlil se, ale učedníci je přísně napomínali. Ježíš ale řekl: “Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně, protože takovým patří nebeské království.” A tak na ně pokládal ruce a potom odtud odešel.

Matouš 18:3-5 a řekl: “Amen, říkám vám, že jestli se neobrátíte a nebudete jako malé děti, vůbec do nebeského království nevejdete. A proto kdokoli se poníží a bude jako toto malé dítě, ten je v nebeském království největší. A kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mne.”

Skutky apoštolské 2:38-39 Petr jim tedy řekl: “Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. To zaslíbení totiž platí vám i vašim dětem i všem, kdo jsou daleko, kohokoli povolá Pán, náš Bůh.”

Žalmy 127:3-5 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Přísloví 4:1 Poslouchejte, synové, učení otcova, a pozorujte, abyste poznali rozumnost.