www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 56 hostů a žádný člen

úterý, 18 září 2007 00:26

Práce a problémy v práci

V�?elaŽalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Přísloví 3:9-10 Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Přísloví 16:8 Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.

Izajáš 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: “Neboj se, já jsem tvá pomoc.”

Lukáš 6:38 Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, takovou vám bude zase odměřeno.”

Kazatel 9:1 O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží.

Přísloví 11:18 Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

Přísloví 18:9-10 Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.

Deuteronomium 30:9 Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

2. Tesalonickým 3:10-12 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

úterý, 18 září 2007 00:00

Prosba k Bohu

VážkaŽalm 4:4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Matouš 7:7-11 “Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb? A když poprosí o rybu, dá mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?”

Jan 15:7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.

Efezským 3:20-21 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Jakub 4:2-3 nemáte, protože neprosíte. Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Jeremjáš 32:27 “Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

pátek, 07 září 2007 10:42

Líčení na pláži

Můžete zkrášlit a nalíčit dívku na pláži, k dispozici máte makeup, různé účesy, šaty, čepice, brýle a pod...
Ovládání: Měnit účesy a oblečení můžete přímo kliknutím na dívku, vyzkoušejte i věci na poličkách - předměty na poličkách můžete obměnit kliknutím na srdíčka dole na skříni.  Kliknutím na "Next" ukončíte krášlení a ukáže se vám hotová fotka dívky.

pátek, 07 září 2007 10:23

Pan Liška

Jakási "retro" arkáda :) Pan liška sbírá jakási vajíčka a vyhýbá se nebezpečným předmětům - špalkům, pastím a podobně.
Ovládání: Šipkami na klávesnici do stran, vyskakuje se klávesou A.
Začátek hry: Klikněte na "PLAY".

pátek, 31 srpen 2007 15:47

Kokosy

Vyhýbejte se padajícím kokosům a zároveň je chytejte vyplazováním dlouhého jazyka. Když kokos nechytnete, udělá díru do země a vy máte menší prostor k pohybu.
Ovládání: Pohybujete se šipkami do stran, jazyk se vyplazuje mezerníkem.
Začátek hry: Klikněte na "play pyoro".

pátek, 31 srpen 2007 15:21

Vybarvování 2

On-line vybarvování pro děti. Můžete si zvolit z několika obrázků.
Ovládání: Myší klikněte na vybranou barvu a pak na místo, které chcete vybarvit. Šipkami dole pod barvami si zvolíte, který obrázek chcete vybarvovat.

pátek, 31 srpen 2007 14:42

Padající ovoce

Otáčením musíte dostat stejné druhy ovoce k sobě - když se vzájemně dotknou tři druhy, zmizí. Vaším cílem je zbavit se všeho ovoce.
Ovládání hry: Čtvercem otáčíte pomocí šipek na klávesnici.
Začátek hry: Klikněte na "play now", potom "start stage".

pátek, 31 srpen 2007 14:15

Kulečník

kulečníkKlasický kulečník, můžete hrát buď sami, s někým druhým nebo s počítačem. K dispozici jsou dvě různé hry:
8-ball - každý hráč má svých osm - buď barevných nebo s pruhem.
Straight Pool - všichni hrajou se všemi koulemi, bez ohledu nabarvu nebo pruhy.
Ovládání: Myší - táhněte myší opačným směrem, než střílíte - čím větší vzdálenost, tím silnější úder.
Začátek hry: Zvolte si hru a počet hráčů.

pátek, 31 srpen 2007 13:53

Přeskakovačka

Hra na principu solitaire, akorát přes sebe skáčou žabáci. Cílem je aby zůstal jen jeden žabák. 
Ovládání: myší klikejte na jednolivé žabáky a pak na místo, kam mají skočit - vždy jen přes jednoho žabáka. Když žabák překočí přes druhého, ten druhý zmizí.
Začátek hry: Klikněte na "Press to begin". Vlevo dole si zvolte úroveň a pak klikněte na "start".

 

pátek, 03 srpen 2007 15:07

Předpověď počasí deštníkem

déšťNEW YORK (Reuters) - Ve Spojených Státech vymysleli deštník, který dokáže víc, než vás jen ochránit před momentálním deštěm - řekne vám, kdy bude pršet!

Společnost Ambient Devices, jež se specializuje na integraci internetových informací do produktů pro každodenní použití, vyrobila deštník, který má v rukojeti zabudovaný rádiový přijímač, který přijíma data pro předpověď počasí pro 150 míst ve Spojených Státech.