www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 16 hostů a žádný člen

úterý, 03 červenec 2007 12:25

Láska

Bez respektu nemůže láska vzlétnout příliš vysoko: je to anděl, který má jen jedno křídlo. Alexander Dumas

Je lepší ztratit svou pýchu kvůli tomu, koho miluješ, než ztratit toho, koho miluješ kvůli své pýše.

Láska začíná tam, kde se potřeba druhého člověka stává důležitější, než tvá vlastní. Lao Wei

Lidé potřebují lásku. Obzvlášť, když si ji nezaslouží.

Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat. Matka Tereza

Jen protože tě někdo nemiluje tak, jak by sis představoval, ještě neznamená, že tě nemiluje jak nejvíc dokáže.

úterý, 03 červenec 2007 12:25

Přátelství

Každý má nějaké obdarování, i kdyby to bylo jen být někomu dobrým přítelem.

Za dva měsíce můžeš získat víc přátel tím, že se začneš zajímat o ostatní, než za dva roky snažení se přimět ostatní, aby se zajímali o tebe. Dale Carnegie

Opravdoví přátelé jsou ti, kdo když vidí, že jsi že sebe udělal blázna, nepovažují to za trvalý stav.

Lidé, kteří mají v tvém životě význam, nejsou ti, kdo mají nejvíc hodností, peněz nebo ocenění. Jsou to ti, kterým na tobě záleží.

Vždycky si budu nejvíc vážit přátel z dob neštěstí. Můžu se spolehnout víc na ty, kteří mi pomohli projít temnotou, než na ty, kdo jsou připravení ohřát se se mnou na výsluní.

Každý slyší, co říkáš. Přátelé naslouchaji tomu, co říkáš. Nejlepší přátelé naslouchají tomu, co neříkáš.

Když bolí podívat se zpět a děsí tě podívat se dopředu, podívej se vedle sebe a uvidíš tam svého nejlepšího přítele.

Když se budeš snažit neustále s někým srovnávat a dokazovat, že jsi lepší, nikdy nebudeš mít přátele.

Bez ohledu na to, jak dobrý tvůj přítel je, občas tě zraní a na tobě bude, abys mu odpustil.

Přítel je někdo, kdo o tobě ví všechno a přesto tě má stále rád.

úterý, 03 červenec 2007 12:24

Úspěch a štěstí

Všichni chceme dělat pokroky, ale jestli jsi na nesprávné cestě, potom pokrok znamená obrátit se a jít na tu správnou cestu; v takovém případě člověk, který se obrátí dříve, je ten nejprogresivnější. C. S. Lewis

Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit je s klidnou myslí. F. Bacon

V podstatě důvod, proč toho lidé tak málo dosáhnou, je protože se o tak málo snaží. Samuel Smiles

Abychom dosáhli velkých věcí, musíme nejen jednat, ale také snít. Nejen plánovat, ale také věřit. Anatole France

Nesuď každý den jen podle úrody, kterou sklidíš, ale podle semen, která zasadíš. Robert Louis Stevenson

To, co odděluje talentovaného jedince od úspěšného jedince je spousta tvrdé práce. Stephen King

Lepší dělat něco nedokonale než bezchybně nedělat nic.

Můj otec mě naučil udělat vždy víc, než za co jsem placen, jako investici do budoucnosti. Jim Rohn

Nikdy si slepě neosvojuj, co druhému funguje aniž bys věděl, proč to funguje. Rufus Polson

Podstatou génia je vědět, co přehlédnout. William James (1842 – 1920),

Velké množství životních neúspěchů bylo zapříčiněno tím, že si lidé neuvědomili, jak blízko mají k úspěchu, když to vzdali. Thomas A. Edison

Stejně jako farmáři se musíme naučit, že se nadá zasít a sklidit za jediný den.

Mnoho lidí přehlédne příležitost, je totiž oblečena v montérkách a vypadá jako práce. Thomas Edison

Neznám klíč k úspěchu, ale klíč k nezdaru je snažit se zavděčit všem. Bill Cosby

Hromada dobrých věcí by se dala udělat, kdyby se člověk tolik nestaral o to, kdo za to dostane uznání.

Jestli si myslíš, že jsi přliš malý na to, abys byl efektivní, nikdy jsi neměl v ložnici komára.

Poučte se z chyb druhých. Nebudete žít tak dlouho, abyste je mohli všechny udělat sami.

Největší překážkou štěstí je očekávat příliš mnoho štěstí.

Tajemství pokroku je v tom, že musíme začít. Tajemství začátku je v tom, že rozdělíme obrovský úkol do malých, zvládnutelných úkolů a pak začneme s tím prvním. Mark Twain

Klíč ke štěstí není v hledání více, ale v rozvinutí schopnosti radovat se z méně. Dan Millman

Nejčastější příčinou neúspěchu nebo neštěstí je, když vyměníme to, co chceme nejvíc, za to, co chceme v tuto chvíli.

Jestli nezačneš, je jisté, že se k cíli nedostaneš.

Nedovol, aby ti to, co nedokážeš, zabránilo dělat to, co dokážeš.

Když se zavřou jedny dveře, otevřou se jiné, jenže my se často díváme na ty zavřené dveře tak dlouho, že nevidíme ty, které se otevřely.

Zdolat strmé kopce vyžaduje zpočátku pomalé tempo. William Shakespeare

úterý, 03 červenec 2007 12:22

Problémy

Čím déle to odkládáš, tím silnějším a zakořeněnějším se hřích stává. Když nedokážeš ohnout prut, jak budeš moci ohnout strom? Richard Baxter

Nejlepší způsob, jak uniknout problémům, je vyřešit je.

Optimističtí lidé neustále přemýšlí a mluví o řešení, pesimisté neustále mluví a přemýšlí o problémech.

Uprostřed každé nesnáze leží příležitost. Albert Einstein

Polovina všech obtíží tohoto života se dá vystopovat do okamžiku, kdy jsme řekli ano příliš rychle a ne jsme neřekli včas.

Problémem není to, že existují problémy. Problémem je to, že očekáváme, že neexistují a myslíme si, že mít problém je problém. Theodore Rubin

Počítej svá požehnání, ne své problémy.

úterý, 03 červenec 2007 12:21

O víře

Věřím, že existuje slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když jsem sám. Věřím v Boha, i když právě mlčí.

Nejen že hřích brání modlitbě, modlitba také brání hříchu. Jsou to opačné hodnoty. Čím míň nám vadí hřích, tím míň se budeme modlit. Čím víc se budeme modlit, tím vážnější pro nás hřích bude. Oboje je mocná síla. Která hýbe tebou? Dr. Alvin Vander Griend

Čím déle to odkládáš, tím silnějším a zakořeněnějším se hřích stává. Když nedokážeš ohnout prut, jak budeš moci ohnout strom? Richard Baxter

Pravou podstatou pokušení je pozvání žít nezávisle na Bohu. Neil Anderson

Víra vidí neviditelné, veří v neuvěřitelné a přijímá nemožné. Corrie ten Boom

Víra je přesvědčení, že Bůh ví o životě víc, než my, a že nás jím provede. Max Lucado

Křesťanství pro nás musí znamenat všechno, než může začít něco znamenat pro druhé. Donald Soper

Světem chodí příliš mnoho křesťanských naháčů.... jediné, co na sobě mají, je přilba spasení.

V Ježíšově příběhu vidíme nejsvatějšího člověka, který kdy chodil po Zemi. A přitom to byly prostitutky a zloději, kdo ho obdivovali a náboženští lidé, kdo ho k smrti nenáviděli. Rebecca Manley Pippert

Víra od Boha očekává to, co je nad všechna očekávání. Andrew Murray

Hřích má klesající tendenci. To nejlepší nabízí vždycky na začátku. A pak už se to nelepší... jenom se to zhorší. Mark Aulson

Víra dělá věci možnými, nikoli jednoduchými. Sally Nguyen

Víra neznamená věřit, že Bůh udělá to, co chceme. Víra znamená věřit, že Bůh udělá to, co je správné. Max Lucado

Když se setkáš s Goliášem, co si pomyslíš?: "Je příliš velký" nebo "Je příliš velký takže se nemůžu netrefit."

Člověk naplněný radostí káže, aniž by kázal. Matka Tereza

Víra je pták, který zpívá zatímco je ještě noc. Max Lucado

Víra je schopnost nepanikařit.

Jestli člověk nedokáže být křesťanem tam, kde je, nedokáže být křesťanem nikde. Henry Ward Beecher

Víra jednoduše znamená vzít Boha za slovo.

Největším skutkem víry je, když se člověk rozhodne, že on sám není Bůh.

Naše víra má být volantem, nikoli rezervou.

Krm svou víru a pochybnosti umřou hladem.

Když přijdeš až tam, kde všechno světlo pohasíná a ty víš, že je čas vykročit do temnoty neznáma, víra znamená vědět, že se stane jedna ze dvou věcí: buď ti bude dáno něco pevného, na co se postavíš, nebo se naučíš létat. Edward Teller

Víra znamená věřit tomu, co ještě nevidíme; odměnou za tuto víru je vidět to, čemu věříme. Sv. Augustin

Skutečná víra přináší život plný činů, nikoli hlavu plnou faktů.

Svět říká: "Ukaž a já uvěřím." Kristus říká "Uvěř a uvidíš."

Malá víra přenese tvou duši do nebe. Velká víra přenese nebe do tvé duše. Charles Spurgeon

Řekni člověku, že existuje 400 miliard hvězd a uvěří ti. Řekni mu, že lavička je čerstvě natřená a on si na ni musí sáhnout.

Ten, kdo ztratí peníze, ztratí hodně. Kdo ztratí přítele, ztratí víc. Ten, kdo ztratí víru, ztratil vše.

úterý, 03 červenec 2007 12:16

O Bohu

Slova, která nepřinášjí Kristovo světlo, jen prohlubují temnotu. Matka Tereza

Kdyby Bůh byl dost malý na to, aby mohl být pochopen, nebyl by dost velký na to, aby byl uctíván

Bůh ti dnes dává darem 86 400 vteřin. Použiješ alespoň jednu, abys mu poděkovat? William A. Ward

Malé počty nejsou pro Boha žádný problém. Nic není malé, je-li v tom Bůh. Dwight L. Moody

Nikdy si doopravdy neuvědomíš, že Ježíš je všechno, co potřebuješ, dokud Ježíš nebude vším co máš. Matka Tereza

Vinař není vinné révě nikdy tak blízko, jako když ji prořezává.

Ten kdo má Boha a nic dalšího má víc než ten, kdo má všechno kromě Boha. C. S. Lewis

Když už vám nezbývá nic jiného, než Bůh, poprvé si uvědomíte, že mít Boha je víc než dost. Maude Royden

Náš Bůh vepsal svůj slib vzkříšení nejen do svého Slova, ale i na každý list na jaře. Martin Luther

Měj nástroje připravené. Bůh se postará o práci. Charles Kingsley

Ať je bouře jakákoliv, jsi-li s Bohem, na konci na tebe vždycky čeká duha. Jerry Cecil

Tvoje nejhorší dny nejsou nikdy tak zlé, aby byly z dosahu Boží milosti a tvé nejlepší dny nejsou nikdy tak dobré, abys přestal Boží milost potřebovat.

V Božím díle existují tři stádia: nemožné, těžké, hotovo. Hudson Taylor

Bůh nám nikdy nedává schopnost věci posoudit proto, abychom kritizovali, ale abychom za ně prosili. Oswald Chambers

Jestli nemáte zájem o ovoce hříchu, držte se dál od ďáblova sadu.

Kdykoli důvěřuješ Boží moudrosti a uděláš to, co říká i když to třeba nechápeš, prohlubuješ svůj vztah s ním. Rick Warren

Drahý Bože. Mám problém. Sebe.

Když věci vypadají špatně, zjisti, jestli se nedíváš špatným směrem... Jestli to nevypadá dobře kolem tebe, zkus se podívat nahoru - tam to vždycky vypadá dobře. Zig Ziglar

Bůh vždy dává to nejlepší těm, kdo nechají volbu na něm.

Ještě nejsem tam, kde bych měla být, ale díky Bohu už nejsem tam, kde jsem bývala. Joyce Meyer

Neříkej Bohu, jak velká je bouře. Řekni bouři, jak velký je tvůj Bůh!

Tvá rozhodnutí tě můžou odvést pryč od Boží vůle, nikdy tě však nemůžou odvést pryč od Jeho lásky.

Smíření se sebou je přímým důsledkem smíření s Bohem. Olin Miller

Znát Boží vůli je to největší poznání, objevit Boží vůli je ten největší objev a dělat Boží vůli je ten největší úspěch.

Bůh je znám tím, že používá bezvýznamné, aby dosáhl nemožného.

Jestli je tvůj problém větší, než tvůj Bůh, tak sloužíš špatnému Bohu. Dr. P. L. Williams

Nikdy nezastavuj ďáblovi - vždycky bude chtít řídit.

Bůh nepovolává kvalifikované. Bůh kvalifikuje povolané.

Nikdy nechodím tam, kde není místo i pro mého Mistra. John Newton

Spolehni se, že Boží dílo dělané Boží způsobem nikdy nebude postrádat Boží zdroje. J. Hudson Taylor

Nejkratší vzdálenost mezi problémem a řešením je vzdálenost mezi tvými koleny a podlahou. Ten, kdo klečí před Pánem, dokáže obstát v jakékoli situaci!

Když se zamotáš do svých problémů, zklidni se. Bůh chce, abys ses zklidnil, aby mohl rozvázat uzel.

Jestli nedokážeš stvořit celý vesmír za pět dní, "radit" Bohu možná nebude ten nejlepší nápad.

Pozoruhodné na bázni před Bohem je, že když se bojíte Boha, nebojíte se ničeho jiného, kdežto když se Boha nebojíte, bojíte se všeho ostatního. Oswald Chambers

Bůh nikdy neslibuje nic, co by bylo příliš dobré na to, aby to byla pravda. D. L. Moody

Když Ježíš šel domů, nechal otevřené dveře. Max Lucado

Naše modlitby mohou být neohrabané. Naše pokusy slabé. Ale protože síla modlitby je v Tom, kdo ji slyší a ne v tom, kdo ji říká, naše modlitby mají význam. Max Lucado

Trpělivost nás chrání, abychom nepředbíhali Boha. Ostražitost nám pomáhá nepropást příležitosti, které nám dává. Ralph Waldo Emerson

Bůh tě stvořil takového jaký jsi proto, aby tě mohl použít tak, jak to naplánoval.

Když budeme ve svém životě chtít jen malý kousek Boha, budem mít stejně malé množství jeho pokoje. Brian G. Jett

Bůh slibuje bezpečné přistání, nikoli klidný let.

Duchovní zralost se vyznačuje duchovním poznáním, uplatňovaným v praxi.

Když se Bůh chystá udělat něco velkého, začne u těžkého. Když se chystá udělat něco opravdu velkolepého, začne u nemožného. Armin Gesswein

Až dojdeme na konec života, otázkou bude "Kolik jsi dal?" nikoli "Kolik jsi dostal?" George Sweeting

Každý večer předávám své starosti Bohu. Stejně bude celou noc vzhůru. Mary C. Crowley

Co kdyby se Bůh rozhodl, že nás zítra přestane vést, protože ho dneska nenásledujeme?

Hřích tě zavede dál, než chceš jít, udrží tě déle, než chceš zůstat, a bude tě stát víc, než kolik chceš zaplatit.

Naslouchat Bohu je mnohem důležitější, než mu předkládat své nápady.

Bůh mluví v tichosti srdce. Naslouchání je začátek modlitby. Matka Tereza

Možná, že jeden z důvodů, proč Bůh někdy pozdržuje odpověď na naše modlitby, je protože ví, že mnohem víc než to, o co ho žádáme, potřebujeme být s ním.
Ben Patterson

Bůh tě miluje a není nic, co bys mohl udělat, aby tě miloval víc. A není nic, co bys mohl udělat, aby tě miloval míň.

Bůh tě miluje tak moc, že tě změní ne proto, aby s tebou vydržel On, ale abys se sebou vydržel ty.

Náhoda je, když Bůh udělá zázrak a rozhodne se zůstat v anonymitě.

pohlednice.jpgBůh dokáže zacelit zlomená srdce. Akorát mu musíš dát všechny kousky.

Bůh nás nikdy nebude žádat, abychom udělali něco, co dokážeme bez něj.

Boha zajímá víc to, kým chce, abychom byli, než aby nám dával to, co si myslíme, že máme mít.

Fanatik je člověk, který miluje Ježíše víc, než ty.

úterý, 03 červenec 2007 11:03

Všehochuť


Hoax, poplašné, nepravdivé emailyHOAX
Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Server HOAX.cz obsahuje pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů.
Inboxer rebelionInboxer Rebelion (pouze angl.)
Není e-mail s žádostí o pomoc a pod.., který vám někdo přeposlal, jenom nějaký výmysl či výstřelek? Rozsáhlý seznam e-mailů a reference o jejich pravdivosti. Znalost angličtiny nutná.’)"
sektyO sektách
Celkem objektivní stránky o různých sektách, co je to sekta atd…
úterý, 03 červenec 2007 11:02

Křesťanské filmy


Film JežíšFilm Ježíš
Oficiální stránky filmu Ježíš
Křesťanská knihovna v PrazeKřesťanská knihovna v Praze
Výběr křesťanských filmů a knih zapůjčení v češtině i angličtině...
úterý, 03 červenec 2007 11:00

Vyučování on-line


Joyce Meyer audio vyu�?ováníJoyce Meyer (pouze angl.)
Americká kazatelka, velmi praktické a zdravé vyučování o věcech každodenního života. Streaming video nebo audio – Media Player, nebo Real Player.
Můžete si vybrat kvalitu dle svého připojení.
Nové za�?átky audio vyu�?ováníNové začátky
Kázání a vyučování nejen Pastora Jerryho Lillarda. K přímému poslechu on-line.
úterý, 03 červenec 2007 10:27

Křesťanská hudba


Music mixMusicmix.cz
Koncerty, festivaly, rozhovory, novinky, česká hudba, zajímavosti…’
CITV - jukeboxCITV
Velký výběr křesťanské hudby k poslechu on-line, celá alba různých skupin. Streaming audio.
Internetový obchod GimelGimel – Internetový obchod
Nabízí širokou paletu křesťanských produktů – hudbu, knihy, videokazety, zpěvníky a další. Pohodlný a rychlý nákup.
AW RadioInternetový obchod AWR studia
Nejen hudba, ale také přednášky, audioknihy na CD, MP3, kazetách a videokazetách.
KristfestKristfest
Hudební festival pro mládež, workshopy, diskuze, "Noční víření".... koná se v Nesměři u Velkého meziříčí.